UNIA POLONIJNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH W AUSTRII                                              
/

UNION POLNISCHER SPORTVEREINE IN AUSTRIA

 Informujemy, że zrzeszenie "Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walki" ,

obecnie "Stowarzyszenie Rozwoju Człowieka" pismem z dnia 22 maja 2022 zrezygnowało

z członkostwa w UPSA.

Stowarzyszeniu Rozwoju Człowieka życzymy powodzenia i sukcesów w dalszej swojej działalności.