UNIA POLONIJNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH W AUSTRII                                              
/

UNION POLNISCHER SPORTVEREINE IN AUSTRIA

 


 


Szanowni Państwo!

Mamy maj roku 2020.

W drugim dniu tego miesiąca, po raz kolejny obchodzimy święto Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej .                 Ten dzień jest również Świętem Dnia Polonii i Polaków za Granicą.

Z tej okazji, tutaj, ze wzgórza Kahlenberg w Wiedniu chciałbym jako prezes Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii ,  oraz Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń w imieniu Polonii Austriackiej i swoim własnym złożyć wszystkim Polakom w kraju i na całym świecie najserdeczniejsze życzenia wszelkiej pomyślonści w każdej dziedzinie naszego życia.  

Obchodzić będziemy to święto w czasie niezwykłym, w warunkach         i okolicznościach, których nie znaliśmy do tej pory. Zostaliśmy bowiem sparaliżowani przez niewidzialnego wroga, który zaatakował cały świat. 

Zostaliśmy zaatakowani przez pandemie. Te okoliczności nie pozwalają nam, w takiej formie jak do tej pory, prawdziwie uczcić nasze barwy Biało Czerwone, nasze Polonijne Święto.

Zamiast spotykać się i radośnie świętować, musimy zostać w domu. Nie jest to łatwe, ale respektujemy zarządzenia władz krajów, w których mieszkamy.

Nie potrafie wam powiedzieć: życze radosnego świętowania, bo wiem, że tego nie będzie. Nie potrafie wam powiedzieć, wytrzymajcie, to już niedługo, i znowu spotkamy sie przy okazji różnych imprez polonijnych, bo nie wiem kiedy to sie skończy. Ale o jedno chciałbym was dzisiaj poprosić, wierzcie w siebie, wierzcie w solidarność Polaków                         w kraju i za granicą.

Tych, którzy musieli z różnych powodów emigrować, tych , którzy urodzili się już  na emigracji, a także tych, którzy nigdy z Polski nie wyjechali, a jednak znależli się poza granicami swojej Ojczyzny. Wierzcie w ten kraj, Polskę, którą mamy tylko jedną, odzyskaną bohaterską walką, krwią i cierpieniem po 123 latach niewoli,  i miejmy wiarę i odwagę współtwórzyć  jej przyszłość, dla nas i dla naszych pokoleń.

Przesyłamy też najlepsze życzenia dla prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, dla rządu polskiego, dla sejmu i senatu        oraz pozostałych władz państwowych, dla organizacji pozarządowych, wspierających Polonię i Polaków za granicą.

 Chcemy wierzyć, że wszyscy ci, którym Naród zaufał i powierzył swoj los i los naszej Ojczyzny robią wszystko, aby nasza Ojczyzna, którą my dumnie reprezentujemy poza granicami,  rozwijała się i umacniała.

Abyśmy po tym trudnym dla nas wszystkich czasie izolacji, mieli możliwość jak najszybciej odwiedzić naszą Ojczyznę, nasze rodziny. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w służbie Polsce, w służbie Narodowi,                                             a także w życiu osobistym i rodzinnym.

Jeszcze Polska nie zginęła!

 

 

 


 Celem Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA jest wspólna działalność sportowa i kulturalna  Polonijnych Klubów Sportowych zarejestrowanych w Austrii, ukierunkowana na współpracę z Polskimi Związkami Sportowymi,  Polskim Komitetem Olimpijskim  oraz Stowarzyszeniem  Wspólnota Polska, zgodnie z postanowieniami o współpracy, ogłoszonymi na V Światowym Zjeźdie Polonii i Polaków z Zagranicy,

który odbył się w dniach 20-23 września 2018r.w Warszawie.

 

 

************************************************************************************************************


Skład zarządu Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii - UPSA

Prezes:                            Emil Dyrcz

Wiceprezes:                   Jacek Jabłoński

Skarbnik:                         Michał Wagner

Sekretarz:                       mgr. Wojciech Zajączkowski

Członkowie zarządu:    mgr. Andrzej Lech, Waldemar Ludwiczak


 

Organschaftliche Vertreter der Union Polnischer Sportvereine in Austria – UPSA

Präsident:                       Emil Dyrcz

V-ce Präsident:              Jacek Jablonski

Kassier:                           Michal Wagner

Schriftführer:                 Mag. Wojciech Zajaczkowski

Vorstandsmitglieder:    Mag. Andrzej Lech, Waldemar Ludwiczak