UNIA POLONIJNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH W AUSTRII                                              
/


UNION POLNISCHER SPORTVEREINE IN AUSTRIA

 


 Celem Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA jest wspólna działalność sportowa i kulturalna  Polonijnych Klubów Sportowych zarejestrowanych w Austrii, ukierunkowana na współpracę z Polskimi Związkami Sportowymi,  Polskim Komitetem Olimpijskim  oraz Stowarzyszeniem  Wspólnota Polska, zgodnie z postanowieniami o współpracy, ogłoszonymi na V Światowym Zjeźdie Polonii i Polaków z Zagranicy,

który odbył się w dniach 20-23 września 2018r.w Warszawie.

 

 

************************************************************************************************************


Skład zarządu Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii - UPSA

Prezes:                            Emil Dyrcz

Wiceprezes:                   Jacek Jabłoński

Skarbnik:                         Michał Wagner

Sekretarz:                       mgr. Wojciech Zajączkowski

Członkowie zarządu:    mgr. Andrzej Lech, Waldemar Ludwiczak


 

Organschaftliche Vertreter der Union Polnischer Sportvereine in Austria – UPSA

Präsident:                       Emil Dyrcz

V-ce Präsident:              Jacek Jablonski

Kassier:                           Michal Wagner

Schriftführer:                 Mag. Wojciech Zajaczkowski

Vorstandsmitglieder:    Mag. Andrzej Lech, Waldemar Ludwiczak