UNIA POLONIJNYCH KLUBÓW SPORTOWYCH W AUSTRII                                              
/

UNION POLNISCHER SPORTVEREINE IN AUSTRIA

 

II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej Gdynia 2020.

W dniach 09 - 12.08.2020 r. na obiektach Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej przy ul. Komandora Jana Grudzińskiego 1 w Gdyni odbędzie się  II Międzynarodowy Polonijny Turniej Piłki Siatkowej.


W ubiegłorocznym turnieju grały polonijne żeńskie reprezentacje      z Białorusi, Kazachstanu i Litwy .

W tym roku udział potwierdziły zespoły polonijne z Austrii, Czech i Litwy oraz reprezentacja Wyższego Szkolnictwa Wojskowego, a rywalizować tym razem będą zespoły męskie.

Organizatorem zawodów jest Akademickie Centrum Sportowe Akademii Marynarki Wojennej oraz Stowarzyszenie Wspólnota Polska.  Zawody zostaną rozegrane pod patronatemhonorowym Prezesa Stowarzyszenie Wspólnota Polska Pana Dariusza Piotra Bonisławskiego oraz Rektora-Komendanta Akademii Marynarki Wojennej Pana kontradm. prof. dr hab. Tomasza Szubrychta. Rywalizacja sportowa przeprowadzona zostanie zgodnie ze wszystkimi wytycznymi zawartymi w ustawie o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

 


Bieg dla Biało-Czerwonej


3 maja 2020 roku ośmio osobowa grupa Polaków mieszkających w Wiedniu zebrała się, aby uczcić Święto Flagi Rzeczypospolitej Polskiej, Święto Polonii i Polaków za granicą oraz rocznicę Konstytucji 3 maja.

Uczczeniem tych świąt był bieg na górę Kahlenberg z biało-czerwoną w ręce.   Dla uczestników biegu, za ich postawe patriotyczną Klub PAKA-s Wiedeń przygotował wyróżnienia w formie dyplomów, pod którymi podpisy złożyli: Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Austrii Pan Bartłomiej Rosik, Attache Obrony, Wojskowy  i Lotniczy w Austrii   płk. Adam Stępień  oraz prezes UPSA w Austrii           i Klubu PAKA-s Wiedeń Emil Dyrcz.

Z zachowaniem zarządzeń miejscowych władz dotyczących ograniczenia ilości osób w grupie w zwiazku z pandemią,  zgodnie  z kontyngentem na dzień dzisiejszy tworzymy razem z obsługą techniczną grupę dziesięciu osób.

Dwuosobowa obsługa techniczna zabezpieczała biegaczy na trasie. Miejsze startu wyznaczone zostało w Klosterneuburg                                u podnóża góry Kahlenberg, a meta na tarasie widokowym na tej samej górze.

Punkt startowy położony jest 174m .n.p.m. Meta na wysokości 455m .n.p.m.
Różnica wzniesień do pokonania wynosi 281 metrów. Długość trasy biegu to około 5 km.

Wszyscy biegacze dotarli do mety zgodnie z planem.
Po zakończeniu biegu, w miejscu gdzie przewidziane jest postawienie pomnika króla Jana III Sobieskiego na Kahlenberg,                  wręczone zostały dyplomy wyróżnienia dla uczestników.

 

Noworoczne Spotkanie Polonijnych Klubów Sportowych  UPSA,  Wiedeń 2020.

10 stycznia 2020 roku w Wiedniu odbyło się  Spotkanie Noworoczne Polonijnych  Klubów Sportowych,  zrzeszonych             w Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii  - UPSA.

Na otwarciu tychże Igrzysk Polonijnych, przedstawicielka UPSA oraz Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, strzelec sportowy Małgorzata Kalvoda, wyznaczona została do reprezentowania całej grupy Sportowców Polonijnych z Austrii, a zadaniem jej było niesienie tablicy z napisem AUSTRIA, która zapowiadała wejście Polonii Austriackiej na Otwarcie Igrzysk.

W miłej atmosferze austiackiego lokalu Hubertus- Stadl, bardzo przyjaznego dla Polonijnych Sportowców,  w dziesiątej dzielnicy Wiednia  spotkali się ci, którym  inne obowiązki w tym nie przeszkodziły. 


Prezes UPSA Emil Dyrcz w kilku słowach wspomniał  o najwię-kszej aktywności UPSA w roku 2019,  jaką  był udział w XIX Światowych Letnich Igrzyskach Polonijnych w Gdyni.


Dzisiaj ta tablica przekazana została Małgorzacie na pamiątkę, w dowód uznania za jej wkład w godne reprezen-towanie Polonijnej Społeczności Sportowej z Austrii.

Przy muzyce country-music i wytraw-nych tańcach austriackiej grupy tanecznej mogliśmy posmakować tradycyjnego austriackiego grzanego wina „Glühwein”.


Wręczenia tablicy dokonał prezes UPSA Emil Dyrcz, który tę tablicę przywiózł osobiście z Gdyni. Obecni na spotkaniu uczestnicy igrzysk oraz goście umieścili na niej swoje podpisy.


I Międzynarodowy Turniej Piłki  Siatkowej „Maków Cup”.

28 grudnia 2019 roku w miejscowości Żarnówka, w gminie Maków Podhalański w Małopolsce odbył się pierwszy tego typu Międzynarodowy Turniej Piłki  Siatkowej „Maków Cup”. Organizatorem tej imprezy był klub siatkarski „SKS Kompany” ze Skawicy pod kierownictwem Zbyszka Makosia. W turnieju tym wzięli udział   zawodnicy z sekcji siatkarskiej Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń z Austrii, z którymi zagrali gościnnie Kuba i Maks, synowie naszego zawodnika Rafała Drausa.

W pięknej scenerii zimowej aury, widocznej za oknami hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Żarnówce      i niespodziewanie dużej frekwencji kibiców, rozegranych zostało dziewięć meczy według systemy każdy z każdym.

28 grudnia, na hali sportowej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II          w Żarnówce usłyszeliśmy ostatni gwizdek sędziego w rozgrywkach piłki siatkowej w roku 2019.

Trzecia drużyna, która wzięła udział w tym historycznym wydarzeniu, w programie między-narodowych turniejów amatorskiej piłki siatkowej to klub  „PAPA Celato”.  

Ostatecznie zwycięstwo przypadło drużynie „PAPA Gelato” , drugie miejsce zajęła drużyna „PAKA-s Wiedeń”,          a na trzecim miejscu stanęli gospodarze turnieju, drużyna „SKS Kompany”.  Po turnieju organizatorzy zaprosili wszystkich uczestników na obiad w położonym w pieknej okolicy hotelu  >>Klaudia<<   na Juszczyńskich Polanach. Wszyscy uczestnicy turnieju wyrazili wielkie uznanie dla organizatorów i pomysłodawców tego przedsięwzięcia, z nadziej na jego cykliczność                   w większym rozmiarze.SPORT,  jako środek kształcenia charakteru, doskonalenia moralnego, fizycznego i integracji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W dniu 7 grudnia 2019 roku w Wiedniu odbyła sie po raz czwarty Konferencja Forum Młodej Polonii, której motto brzmiało –„Jesteśmy przyszłoscią”.
Organizatorem konferencji był  Zarząd Wspólnoty Polskich Organizacji w Austrii „Forum Polonii”,  pod przewodnictwem prezes Forum Pani Teresy Opalińskiej-Kopeć.          

Partnerami byli: Wydział Zamiejscowy w Wiedniu Górnośląskiej Wyższej Szkoły Handlowej w Katowicach, Polonijna Szkoła Dalekowschodnich Sztuk Walk, Platforma Chrześcijańsko Demokratyczna, Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA.Konferencja odbyła się w pięknych pomieszczeniach Hofburgu, udostępnionych przez Altkalksburger Vereinigung przy Ballhausplatz 1,  w pierwszej dzielnicy Wiednia.

Projekt „Konferencja Forum Młodej Polonii” adresowany jest do młodych Polaków w Austrii. Tegoroczna IV edycja oparta była przede wszystkim na dyskusji uczestników. Młodzi uczestnicy dyskutowali  w trzech panelach o edukacji, kulturze i sporcie wśród Polonii w Austrii.
Przedstawiony został dorobek organizacji polonijnych, które    z sukcesem prowadzą młodzi Polacy w Austrii. Przygotowane  zostały krótkie występy artystyczne trojga uzdolnionych młodych Polaków studiujących na Uniwersytetach Muzycznych w Wiedniu. Młody tancerz z Linzu,  uczestnik wielu europejskich konkursów, zaprezentował na wysokim poziomie krótki   pokaz breakdance.

 

Trzeci panel,  o tematyce „Sport jako środek kształcenia charakteru, doskonalenia moralnego, fizycznego i integracji” poprowadzony został przez przedstawicieli Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA. Dyskusja poprzedzona została pokazem umiejętności, jakie  zaprezentowali  uczniowie Polonijnej Szkoły Dalekowschodnich Sztuk Walk, która to szkoła jest zrzeszona w UPSA.
Uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z podstawowymi technikami walk wschodnich i samoobrony dla kobiet.         A wszystko to, można też było zobaczyć w filmiku zaprezentowanym przez szkołę.

Link TVP Polonia


Prowadzenie dyskusji przejął prezes  UPSA  Emil Dyrcz,  przedstawiając na początku  możliwości i rodzaje uprawiania czynnego sportu polonijnego na terenie Wiednia i Austrii.  Prezes UPSA, który jednocześnie jest prezesem Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, przedstawił przy okazji dyscypliny sportowe, jakie uprawiane sa w klubie PAKA-s Wiedeń.
A jest ich sporo jak na jeden klub. Uprawiane jest strzelectwo sportowe, w którym zawodnicy walczą na poziomie krajowym   i międzynarodowym, piłka siatkowa, biegi długodystansowe (międzynarodowe Biegi Pocztyliona), wiele sportów uprawianych rekreacyjnie letnich i zimowych.


Sport towarzyszy człowiekowi od niepamiętnych czasów i stał się istotną częścią życia każdego człowieka. Również wśród uczestników IV Konferencji nie znalazł sie nikt, kto by nie uprawiał w miejszym lub większym stopniu jakiegoś rodzaju sportu. Dlatego też dyskusja rozwinęła się bardzo szeroko       i interesująco. Omówiona została rola uprawiania sportu przede wszystkim w kształtowaniu własnego charakteru, samodyscypliny oraz, jako temat ważny dla Polaków mieszkających za granicą, uprawianie sportu jako środek integracji.                                                                            Tutaj uczestnicy byli zgodni co do tego, że sport uzupełnia proces integracjyjny praktycznie automatycznie. Jest on mianowicie najłatwiejszym środkiem komunikacji między narodami. Mimo rywalizacji, jeśli mamy na myśli sport uprawiany już nie tylko rekreacyjnie, możemy z doświadczenia powiedzieć, że jest jakaś więź między sportowcami. Można wprost śmiało powiedzieć, że jest to więź o charakterze rodzinnym.                           Poruszony też został temat mniej radosny, związany ze sportem, taki jak problematyka tzw. „pseudo kibiców”.
Zadane zostało pytanie, czy to sam sport może przyciągać elementy negatywne, jakie zdarzają się przy dużych imprezach sportowych, jak chociażby mecze piłki nożnej.
Po długiej dyskusji i wielu wypowiedziach wysunał się wniosek, że to nie sam sport jest tym czynnikiem, który przyciąga te elementy. Podsumowując dyskusję, uznano, że sport można podzielić na trzy kategorie. Sportowców, czyli tych, którzy uprawiają czynnie jedną lub wiele z dyscyplin, fanów i kibiców, którzy praktycznie również są sportowcami, ale nie uprawiają tego sportu aktywnie. Maja za to swoich ulubieńców i przeżywają ten sport tak samo jak zawodnicy. Oraz właśnie pseudo kibiców, którzy być może interesują się jakąś dyscypliną, ale przede wszystkim wykorzystują te zgromadzenia ludzi do swoich aktywności.


Ogromnym zainteresowaniem uczestników panelu trzeciego cieszyła się prezentacja dyscypliny sportowej Strzelectwo Sportowe. Tę dyscyplinę przybliżyli obecnym strzelcy sportowi klubu PAKA-s Bogdan Ślęczka i Emil Dyrcz.  Bogdan w skrócie  przybliżył  historie tej dyscypliny, oraz opowiedział o podstawowych technikach i tajnikach strzelectwa sportowego. Wszystko to uczestnicy mogli zobaczyć na filmikach i zdjęciach prezentowanych podczas dyskusji na telebimie.
Dodatkową atrakcją była skrócona prezentacja ubioru strzelca sportowego oraz  karabinka pneumatycznego, którego każdy mógł wziąć do ręki i obejrzeć go sobie z bliska.
Przy pomocy telebima uczestnicy mogli w czasie dyskucji obejrzeć sobie wszystkie dyscypliny sportowe, jakie uprawiane są w klubie PAKA-s i w klubach zrzeszonych w UPSA.


 


STRZELCY Sportowi PAKA-s Wiedeń na podium!

Zakończyły się sezonowe zawody strzeleckie -  Arbeitsgemeinschaft für Sport und Körperkultur in Österreich ASKÖ region Wiedeń - w konkurencji pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy.

W trzech rundach, z których dwie najlepsze są oceniane, wzięło udział czterech strzelców sportowych Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, tworząc jednocześnie dwie dwuosobowe drużyny.

W ostatniej rundzie na stanowiskach strzeleckich po raz trzeci stanęli Paweł Starmach i Emil Dyrcz.                                Michał Wagner i Krzysztof Micał wzięli udział w dwóch poprzednich rundach.   W klasyfikacji końcowej Emil Dyrcz zajął miejsce drugie, a Paweł Starmach trzecie.

Michał i Krzysztof zajęli odpowiednio szóste i siódme miejsce. Drużynowo skład PAKA-s 1 uplasował się ostatecznie na czwartym miejscu, a skład PAKA-s 2 na dziesiątym. To były ostatnie zawody strzeleckie w roku 2019.                                  W roku 2020 czeka nas wiele emocji i walk w wielu różnych zawodach strzeleckich włącznie z mistrzostwami Austrii,           a także na arenie międzynarodowej.

Ku Chwale Oręża Polskiego!


Sukces strzelców klubu PAKA-s Wiedeń!

23 listopada 2019 w Wiedniu zakończyły się zawody Ligi Wiedeńskiej o Puchar Przechodni w strzelectwie sportowym-pistolet pneumatyczny LP1.
Strzelcy Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń w składzie Przemysław Mądrzak, Krzysztof Micał, Michał Wagner i Emil Dyrcz stanęli do walki finałowej. Inaczej niż w innych zawodach strzeleckich, w tej walce nie liczy się ilość trafionych punktów. Liczy się tylko to, aby mieć ich więcej niż strzelec z przeciwnej drużyny. Bo to przewaga w trafieniach daje punkty drużynie.


 

W półfinale strzelcy PAKA-s pokonali przeciwników wynikiem 30:2 i weszli pewnie do finału.
W walce o pierwsze miejsce lepsza była drużyna przeciwna. Tutaj PAKA-s został pokonany wynikiem 21:11, co dało drużynie drugie miejsce. Jest to wielki sukces strzelców tak młodego Polonijnego Klubu Sportowego, jakim jest PAKA-s Wiedeń, założonym w roku 2015.

Zaznaczyć trzeba, że tego typu zawody rozegrane zostały w Wiedniu po raz pierwszy, a przeciwnikami PAKA-s były drużyny austriackich klubów, które działają w Wiedniu od dziesiątków lat.
101 rocznica odzyskania Niepodległości przez Polskę - 101 rocznica powstania Republiki Austrii.

Dnia  9 listopada 2019 r. w Wiedniu odbył się zorganizowany  po raz pierwszy marsz połączony z Autokorso, upamiętniający  101 rocznicę odzyskania Niepodległości przez Polskę, a także 101  rocznicę  powstania Republiki Austrii.

Pomysłodawcą i organizatorem głównym imprezy rocznicowej był Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe         PAKA-s Wiedeń, a współorganizowali Atasze Wojskowy, Obrony     i Lotniczy w Wiedniu pułkownik Adam Stępień, Wspólnota Polskich Organizacji            w Austrii „Forum Polonii", oraz Klub Bractwo Maszyn Wyścigowych    B-M-W Team Wiedeń.

 

 

JESIENNE OTWARTE ZAWODY STRZELECKIE     

O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA SUCHA BESKIDZKA

Dwa puchary burmistrza miasta Sucha Beskidzka z „Jesiennych Otwartych Zawodów Strzeleckich 2019”  w Suchej Beskidzkiej pojechały do Wiednia!

Strzelcy Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń wzięli udział w Jesiennych Otwartych Zawodach Strzeleckich o puchar burmistrza miasta Sucha Beskidzka, które odbyły się 26 pażdziernika 2019 roku.

Więcej w linku.

 


W Wiedniu rozdano  tytuły  SPORTOWCÓW  Roku  2019  Polonii  Austriackiej.

 • DSC01695
 • DSC01701
 • DSC01702
 • DSC01703
 • DSC01705
 • IMG-20191012-WA0012
 • IMG-20191012-WA0018
 • IMG-20191012-WA0022
 • IMG-20191012-WA0027
 • IMG-20191012-WA0031
 • IMG-20191012-WA0032
 • IMG-20191012-WA0033
 • IMG-20191012-WA0034
 • IMG-20191012-WA0035
 • IMG-20191012-WA0036


12 października 2019 roku w Wiedniu, na zakończenie letniego sezonu sportowego 2019, zorganizowane zostało spotkanie Sportowców Polonijnych z Austrii.
Organizatorami imprezy byli Unia Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii UPSA, wraz z Polskim Towarzystwem Sportowym PTS, oraz klubem Badminton Club Bisons Vienna, a wszystko to odbyło się w hali produkcyjnej firmy            POPEK Stahlbau GmbH & Co.KG, udostępnionej nieodpłatnie przez właściciela.
Dzień wcześniej, na spotkaniu prezesów UPSA przedstawieni zostali kandydaci do tytułu Polonijnego Sportowca Roku 2019. Kryteria wyboru oparte zostały tym razem nie tylko pod kątem wyników z Igrzysk Polonijnych, które w tym roku odbyły się w Gdyni, ale wzięte zostały pod uwage wszystkie osiągnięcia Sportowców Polonijnych w całym roku 2019.
Dodatkowo przyjęto trzy kategorie przydzielania tytułów, mianowicie „kategorię kobiet”,  „kategorię mężczyzn”                    i „kategorię drużyny”.
Wybór nie był łatwy, gdyż  Sportowcy Polonijni w Austrii sa bardzo aktywni nie tylko w kraju zamieszkania, ale i poza jego granicami. W Austrii tworzą oni  wiele bardzo aktywnych sekcji sportowych jak chociażby siatkówka, piłka nożna, strzelectwo, badminton, tenis ziemny i tenis stołowy, sztuki walk wschodnich, sporty zimowe, jazda konna oraz wiele,      wiele innych.
Po analizie wyników i osiągnięć jurorzy postanowili przyznać tytuły Polonijnego Sportowca Roku 2019 w Austrii następującym osobom:

- w kategorii „kobiety” zwyciężyła Irena Maria Krakowska-Kaczor.
Irena uprawia między innymi tenis ziemny i pływanie, i to w tych dyscyplinach wzmocniła ekipę Polonii Austriackiej na Letnich Igrzyskach Polonijnych  Gdynia 2019, zdobywając trzy złote medale.

- w kategorii "mężczyźni" zwycięzcą został Michał Wagner.                                                                                                           Michał jest strzelcem sportowym w klubie PAKA-s Wiedeń i kierowcą rajdowym. To właśnie wyniki z zawodów wyścigowych na  1 / 4 ., i 1/8 mili zdecydowały o przyznaniu jemu tego tytułu. Michał, który założył swój własny klub Bractwo Maszyn Wyścigowych B-M-W Wiedeń,  zdobył w międzynarodowych wyścigach dwukrotnie drugie miejsce          w Austrii i w Polsce, trzecie miejsce w Słowacji i trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej zawodów na Węgrzech.               W Pierwszych Międzynarodowych Zawodach Strzeleckich klubu PAKA-s w Wiedniu zajął drugie miejsce w konkurencji pistolet pneumatyczny, a w Jesiennych Zawodach Strzeleckich Kalisz 2019 w Polsce, zajął wraz z drużyną PAKA-s Wiedeń  pierwsze  miejsce.

- w kategorii „drużyna” zadecydowały znowu wyniki z Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019.
Zwycięzcami zostali Marek Ziółkowski i Andrzej Michalski, którzy w deblu męskim badminton zdobyli srebrny medal.

Medale, certyfikaty, puchary i odznaki PKOL wręczali prezes UPSA Emil Dyrcz, oraz prezes PTS, olimpijczyk Andrzej Lech.  Przed rozdaniem obaj prezesi, którzy jednocześnie tworzą zarząd UPSA, przybliżyli uczestnikom historię powstania Unii, oraz cele, jakie stawia sobie UPSA w sferze działalności sportowej. Podkreślony został temat współpracy z PKOL oraz organizacjami pozarządowymi w Polsce i  klubami sportowymi działającymi na terenie Polski.
Henryk Sojka z  klubu Badminton Club Bisons Vienna podkreśłił wielkie znaczenie, jakie ma aktywność sportowa Polonii, przytaczając przykład rodziny Ziółkowskich, którzy w Igrzyskach Polonijnych biorą udział w trzypokoleniowym przedziale wiekowym, zdobywając dla Polonii Austriackiej wiele medali.

Po zakończeniu części oficjalnej, uczestnicy spotkania w świetnej atmosferze spędzili czas przy spożywaniu posiłków         z ognia i innych kulinarnych smakołyków, zorganizowanych i wykonanych we własnym zakresie.

Całość uświetniona została gościnnym występem dwóch, od dawna znanych w Wiedniu gitarzystów  Adama i Mirka.
Niemalże plenerowa sceneria zachęciła biesiadników do „pośpiewania” znanych utworów przy dźwiękach gitar.I MIĘDZYNARODOWY Turniej Strzelectwa Sportowego klubu PAKA-s Wiedeń.

26 września 2019 roku w Wiedniu, Polonijny Klub Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń  zorganizował       I Międzynarodowy Turniej Strzelecki z broni pneumatycznej. Przeciwnikami strzelców klubu PAKA-s byli oficerowie Akademii Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni.

 • DSC01647 - Kopie
 • DSC01665
 • IMG-20190926-WA0004
 • IMG-20190926-WA0039
 • IMG-20190926-WA0046


BMW Team Wiedeń na zawodach 1/4 mili w Katowicach

W dniach 7-8 września 2019 w Katowicach odbyły się kolejne wyścigi samochodowe  o Grand Prix Śląska ¼ mili                            Summer Cars Party ON FIRE 2019

Team B-M-W Wien dał nieźle po zaworach         i wrócili do Austrii z pucharami za pierwsze        i drugie miejsce.  

Nenad stanął na najwyższym podium. Michał znowu jak przed rokiem urwał w swoim BMW wał, ale wcześniej uzyskane wyniki  poswoliły mu stanąć na drugim miejscu na podium.

GRATULUJEMY !!!


 XIX Światowe Letnie Igrzyska Polonijne Gdynia 27.07.-03.08.2019 dobiegły końca.

Obszerna relacja z pobytu grupy zawodników z UPSA jest zamieszczona na stronce www.paka-s.eu albo klik w fotkę.

„FLOTA INTERNATIONAL TRIATHLON  GDYNIA 29.06.2019”

29 czerwca 2019 roku sportowcy klubu PAKA-s Wiedeń, na osobiste zaproszenie Dyrektora Akademickiego Centrum Sportowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni,  Pana magistra inżyniera Dariusza Sapiejke, emerytowanego komandora Marynarki Wojennej, udali sie do Gdyni, aby wziąć tam udział w organizowanych  po raz pierwszy międzynarodowych  zawodach triathlonowych

„FLOTA INTERNATIONAL TRIATHLON GDYNIA 29.06.2019”

Tuż po przyjeździe udaliśmy sie na robocze spotkanie z komandorem Arkadiuszem Sobierajem, wiceprezesem zarządu Klubu Sportowego AMW „ISKRA” , gdzie  w serdecznej atmosferze, przy kawie mogliśmy omówić  istotne dla nas zagadnienia.

Organizatorami imprezy  byli:  Wojskowy Klub Sportowy „Flota” Gdynia, Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni, Gdyńskie Centrum Sportu, Sportevo Triathlon Team, Steam Krzysztof Staniszewski, Fundacja Silni Ciałem Niezłomni Duchem. Patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Gdynia – dr Wojciech Szurek  oraz     Rektor-Komendant Akademii Marynarki Wojennej   kontradmirał  prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.
Honorowy Patronat nad imprezą objął Jego Wysokość Sabah al-Ahmad al-Dżabir as-Sabah - Emir Kuwejtu, który równocześnie był głównym sponsorem zawodów.

Tak jak w każdym triathlonie konkurencje obejmowały trzy dyscypliny sportowe: pływanie, jazdę na rowerze i bieganie.     Tym razem dystans był  równo 8-krotnie mniejszy od słynnych zawodów „Ironman”, co uczyniło  je „triathlonowym sprintem”, a były to: 475 m pływania ze startem na miejskiej plaży w Babich Dołach, 22,5 km jazdy na rowerze z Babich Dołów pod Sea Towers w centrum Gdyni oraz 5 km biegu Bulwarem Nadmorskim z metą przy ORP „Błyskawica”, na którym odbyła sie też dekoracja zwycięzców.

Do zawodów zgłosiło się  blisko dwustu sportowców, w tym osiem sztafet.

Z  Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń, który wystawił swoich zawodników jako jedyny klub polonijny, do konkurencji przystąpiło czterech zawodników. Trzech z nich utworzyło sztafetę, a byli to: Mateusz Nowak-pływanie, Emil Dyrcz-jazda na rowerze i Arkadiusz Pałuczak-bieg.                                                  Czwarty zawodnik Mateusz Tylek wystartował w pełnym programie trathlonu czyli: pływanie, jazda na rowerze i bieg.

  Debiut sztafety triathlonowej klubu PAKA-s Wiedeń zakończył się wielkim sukcesem. W walce z doskonale wytrenowanymi zawodnikamu z wojskowych klubów sportowych zajeliśmy
6 miejsce, pokonując sztafetę z Kuwejtu!                                

Mateusz Tylek zajał 10 miejsce w kategorii open, i szóste w kategorii wiekowej.
Organizatorzy przewidzieli dodatkowo  wyróżnienia dla  najlepszych zawodników wśród: studentów, żołnierzy zawodowych (nie-studentów), obcokrajowców i polonii zagranicznej.
Nagrodę dla najlepszego zawodnika polonijnego, otrzymał zasłużenie, przynosząc nam wielką radośc i dumę
Mateusz Tylek.  Jak sam Mateusz powiedział: „ ... Chyba jeszcze  nigdy w trakcie mojej 30 letniej kariery sportowej nie zdobyłem trzech medali na jednej imprezie podczas jednego wyścigu. Urocza atmosfera i jedyna w swoim rodzaju dekoracja na ORP Błyskawica. „
To była piękna, doskonale zorganizowana, niezapomniana, historyczna, pierwsza impreza międzynarodowa tego typu. Jesteśmy niezmiernie dumni z tego, że mogliśmy w niej wziąć udział!

W czasie naszego dalszego pobytu mieliśmy okazję do kontynuacji wcześniej już  rozpoczętych  rozmów
z kierownictwem Wojskowego Klubu Sportowego FLOTA oraz Klubu Sportowego „ISKRA” przy Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, dotyczących zawarcia porozumienia o współpracy sportowej między tymi klubami i Polonijnym Klubem Aktywności Sportowych – Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.

Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni pod komendanturą kontradmirała   prof. dr hab. Tomasza Szubrychta  już aktywnie włączyła się we współpracę z Polonią, przyjmując na siebie organizację XIX Światowych Letnich Igrzysk Polonijnych Gdynia 2019.
Tym bardziej cieszymy się juz teraz na naszą współpracę.Pierwszy Letni Biathlon dla Młodzieży w Austrii.

16 czerwca 2019 roku, podczas Festynu Kulturalno-Sportowego, który zorganizowany został w ramach trwania XXVIII  Dni Kultury Polskiej w Austrii, odbył się pierwszy w Austrii Letni Biathlon dla młodzieży.

Organizatorem biathlonu był  Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń wraz ze sponsorami.

W biathlonie udział wzięli dziewczęta i chłopcy w przedziale wiekowym 9-14 lat.

Zawody zostały podzielone na kategorie wiekowe wśród dziewcząt i chłopców.

Zawodnicy mieli do pokonania trzy okrążenia, a między tymi okrążeniami strzelali dwukrotnie z karabinków laserowych do tarcz elektronicznych.

Do zawodów przystąpiło 21 uczestników. Wszyscy ukończyli zawody.Każdy z uczestników biathlonu otrzymał medal pamiątkowy, a zwycięzcy otrzymali medale i puchary, które wręczali osobiście sponsorzy wspierający to wydarzenie.

Dziękujemu sponsorom:

ANDY – Producktion of textile insulation, Makusek Bausanierung GmbH, POPEK Stahlbau, ADEK Kowalik, Zakład Fryzjerski image AF, ELEKTROTECHNIK Emil Dyrcz, Sanitär&Heizung Sebastian Winter.

 


Międzynarodowe zawody  50th Grand Prix of Liberation Plzeń 2019

W dniach od 2 do 5 maja 2019r w Czechach, w mieście Pilzno, odbył się jubileuszowy,  pięćdziesiąty, międzynarodowy turniej strze-lecki  50th Grand prix Liberation Plzen 2019”.            W ostatnim dniu turnieju, piątego maja do zawodów przystąpiło dwóch strzelców Polonijnego Klubu Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń.Michał Wagner i Emil Dyrcz wystartowali w konkurencji pistolet sportowy centralnego zapłonu 25 metrów.Do turnieju wzięli najlepsi zawodnicy kadr narodowych z całego świata, między innymi również strzelcy kadry narodowej Polski. Do konkurencji pistolet sportowy centralnego zapłonu przystąpiło 60 zawodników. Emil Dyrcz zajął 40 miejsce, a Michał Wagner 51. Należy zaznaczyć, że w tych konkurencjach, w zawodach najwyższej rangi międzynarodowej dla obu zawodników klubu PAKA-s był do debiutancki występ. Emil Dyrcz wystartował także w drugiej konkurencji pistolet dowolny 50 metrów, w której zajał  41 miejsce. Tutaj do konkurencji przystąpiło 50 zawodników.Zawodnikom towarzyszyli wierni kibice. 

Regionalne mistrzostwa w strzelectwie sportowym ASKÖ Wien 2019 - karabinek pneumatyczny

Zakończyły się mistrzostwa ASKÖ 2019 regionu Wiedeń        w strzelectwie sportowym 12 -14 kwietnia.
W ostatnim dniu zawodów, w konkurencji karabinek pneumatyczny na stanowiskach stanęli strzelcy PAKA-s Bogdan Ślęczka i Stanisław Popek. Bogdana  z wynikiem 386,2 zajął dziewiąte miejsce.
Doskonały dzień  miał Stanisław. Trafił 31 razy w sam środek  i dziewięć razy trafiając w dziewiątkę z wynikiem 406,7 ustanowił swój rekord życiowy plasując się na czwartym miejscu.
Jest to doskonałe osiągnięcie dla strzelców klubu PAKA-s. Gratulujemy!!!Strzelcy klubu PAKA-s na regionalnych mistrzostwach ASKÖ     w Wiedniu.

12 kwietnia w piątek, dwóch strzelców sportowych klubu PAKA-s Emil Dyrcz i Michał/Miki Wagner stanęli do walki w konkurencji pistolet pneumatyczny pięciostrzałowy LP5.Niestety, już po pierwszym strzale konkurencyjnym nastąpiła awaria broni.

Emil musiał powtórzyć konkurencję poza kolejnością  i uzyskując wynik 327, zajął szóste miejsce.               Miki strzelając z tej samej broni uzyskuje wynik 298     i zajmuje dziewiąte miejsce. W klasyfikacji drużynowej PAKA-s Wiedeń mimo problemów technicznych plasuje się na dobrym, siódmym miejscu, wyprzedzając jeszcze trzy drużyny.

13 kwietnia w sobotę przeprowadzone zostały zawody w konkurencji pistolet pneumatyczny jednostrzałowy. Do tej konkurencji przystąpiło czterech strzelców klubu PAKA-s alfabetycznie: Emil Dyrcz, Michał Wagner, Paweł Starmach i Przemysław Mądrzak.

W tej konkurencji broń nie zawiodła. Emil zdobywa srebrny medal ustępując tylko o jeden punkt miejsca pierwszego. Miki z doskonałym wynikiem 531 zajął szóste miejsce, a Przemek   i Paweł, jako debiutanci zajęli odpowiednio ósme i jedenaste miejsce.

Drużynę tworzyli Emil, Miki i Przemek, i z wynikiem 1060 zajęliśmy szóste miejsce pokonując cztery inne drużyny.

Polonijny Klub Aktywności Sportowych-Strzelectwo Sportowe PAKA-s Wiedeń zebrał wiele gratulacji i wyrazy uznania za te wyniki. Biorąc pod uwagę krótki staż sportów strzeleckich zawodników, trzeba powiedzieć o wielkim sukcesie naszych Polonijnych Strzelców, z czego jesteśmy bardzo dumni.

 


W ostatnim dniu zawodów,        w konkurencji karabinek pneumatyczny na stanowiskach stanęli strzelcy PAKA-s Bogdan Ślęczka i Stanisław Popek.

Bogdana  z wynikiem 386,2 zajął dziewiąte miejsce.

Doskonale strzelał Stanisław. Trafił 31 razy w sam środek          i dziewięć razy trafiając w dziewiątkę z wynikiem 406,7 ustanowił swój rekord życiowy  plasując się na czwartym miejscu.

Jest to doskonałe osiągnięcie dla strzelców  klubu PAKA-s. Gratulujemy!!!


Wyścigi samochodowe Speed Race & Spot 1/8 mili.

W niedzielę 31 marca 2019r w miejscowości Fehring-Grüne Lagune  w Austrii odbył sie wyścig Speed Race & Spot 1/8 mili. Michał Wagner, prezes klubu Bractwo Maszyn Wyścigowych BMW Team Wiedeń i jednocześnie strzelec sportowy klubu PAKA-s Wiedeń, w pięknym stylu po pierwszym przejeździe zajął trzecie miejsce. Już w drugim przejeździe poprawił wynik o 0,2 sekundy i przesunął się na drugą pozycję, którą obronił w trzecim starcie. W zawodach wzięło udział dwóch kierowców ze stajni BMW Team Wiedeń. Drugim startującym był Rafał Chudoba, który startując w innej klasie uplasował sie w drugiej dziesiątce.     Gratulujemy!!!   Zawodnikom towarzyszyły ich rodziny z dziećmi, oraz stali kibice i kibice z klubu PAKA-s Wiedeń.
I MŁODZIEŻOWE POLONIJNE MISTRZOSTWA SPORTÓW ZIMOWYCH KRYNICA-ZDRÓJ 20-24 LUTEGO 2019.

Ponad 200 uczestników - Młodzieży  Polskiej i Polonijnej z 12 krajów przybyło do Krynicy Zdroju, aby wziąć udział w historycznych pierwszych Mło-dzieżowych Polonijnych Mistrzostwach  Sportów Zimowych. Mistrzostwa odbywały sie w konkurencjach narciarstwo alpejskie, narciarstwo biegowe, shorttrack, snowboard. Organizatorem mistrzostw bylo Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”, a  przedsię-wzięcie sfinansowane zostało ze środków Senatu RP oraz Ministerstwa Sportu i Turystyki. Patronem honorowym mistrzostw był marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej                        Stanisław Karczewski.         

W tych zawodach sensacyjny występ zaprezentowały dwie debiutantki narciarstwa alpejskiego z klubu PAKA-s Wiedeń Judyta i Magda-lena,  które reprezentując jednocześnie Unię Sportów Polonijnych w Austrii  „UPSA”  zdobyły swoje  pierwsze medale.  Jak ciężkie  były to zawody i trasa zjazdowa widzimy po dyskwalifikacjach i nie ukończonych biegach. Magdalena zdobyła w slalomie i slalomie gigancie złote medale, a Judyta brązowe.


 

7 lutego 2019 roku  w Wiedniu odbyło sie pierwsze zebranie wyborcze nowopowstałej Unii Polonijnych Klubów Sportowych w Austrii - UPSA. Prezesem UPSA wybrany został jednogłośnie Emil Dyrcz. Wyznaczony został termin pięciu tygodni na skompletowanie zarządu unii. Powstał też zarys wyznaczający zadania unii na bierzący rok.